Producten aanvragen 0

Visie

Het is belangrijk dat hoogbegaafde kinderen op de basisschool naast het huidige aanbod ook onderwijs aangeboden krijgen op het gebied van emotionele ontwikkeling en spirituele ontwikkeling.

Door ze te begeleiden en ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling werken ze aan hun emotionele ontwikkeling. Ze zullen zichzelf beter begrijpen en daardoor beter met hun hoogbegaafdheid leren omgaan. Als hoogbegaafde kinderen zichzelf beter begrijpen en ook meer waarderen, zullen zij met dit zelfvertrouwen beter kunnen functioneren in een groep. Zij zullen namelijk meer begrijpen hoe ze verschillen van anderen, hoe en wanneer ze zich moeten aanpassen en hoe en wanneer ze zichzelf kunnen uiten.

Wij hebben gekozen voor levensbeschouwelijke onderwerpen in ons aanbod omdat dit een vakgebied is waar hoogbegaafde kinderen veel interesse in hebben. Hierdoor werken ze aan hun sociaal emotionele en spirituele ontwikkeling. Door in te spelen op de levensvragen die hoogbegaafde kinderen hebben en ze hier onderwijs in te geven zal de behoefte naar antwoorden op levensvragen meer bevredigd worden en is er meer balans in hun onderwijsaanbod.

Ook is het belangrijk voor hoogbegaafden dat ze op een andere manier mogen leren dan hoe het in het huidige onderwijs van ze gevraagd wordt. Daarom introduceren we diepgaand leren waarbij kinderen veel van één onderwerp leren en ze op hun eigen niveau en tempo kunnen leren. Er wordt aanspraak gedaan op hun verbeeldingskracht. Dit sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de doelgroep.

 


 

Missie

Wij willen met ons onderwijsaanbod:

* Hoogbegaafde kinderen een nieuwe manier van leren aanbieden, namelijk diepgaand leren, die aansluit bij hun onderwijsbehoefte. Deze onderwijsbehoefte houdt in dat ze zoveel mogelijk van een onderwerp willen weten en zij op hun eigen niveau en op hun eigen tempo in verschillende fasen van begrip kunnen werken.

* Hoogbegaafde kinderen ondersteunen en begeleiden in hun zoektocht naar antwoorden op levensvragen. Hierbij werken ze aan hun spirituele ontwikkeling.

* Hoogbegaafde kinderen helpen hun hoogbegaafdheid te leren kennen door de verschillende hoge prikkelgevoeligheden aan bod te laten komen in onze onderwijsmaterialen.