Producten aanvragen 0

Theorie van Kieran Egan

Learning in Depth


Kennis is alleen kennis, wanneer zij betekenis heeft. Dit uitgangspunt is gebaseerd op de theorie van professor Egan. In zijn boek ‘Teaching as storytelling (Egan, K., 1986). An alternative approach to teaching and curriculum in the elementary school’, laat hij zien hoe belangrijk verbeeldingskracht en verhalen zijn voor het begrijpen van de wereld bij kinderen. Volgens Egan (Egan, 1997) krijgt informatie pas betekenis wanneer zij wordt verbonden met emoties, acties, hoop en intenties. Het belangrijkste instrument om informatie te construeren tot levende kennis, is de verbeelding. Verbeelding wordt gestimuleerd en ontwikkeld door verhalen.
Wij zien het belang van de kracht van de verbeelding en het vertellen van verhalen voor kinderen in het basisonderwijs in het algemeen en in het bijzonder voor hoogbegaafde kinderen. Dit heeft vooral te maken met de opvatting dat in het huidige (basis)onderwijs veel informatie wordt aangeboden op een vrij oppervlakkige wijze. Deze informatie wordt niet betekenisvol gemaakt en beklijft in het algemeen niet. Daarbij is er geen oog voor de kracht van verbeelding en het vertellen van verhalen in dit verband. Egan heeft dit gedachtegoed uitgewerkt in het zogenaamde concept; ‘Learning in Depth’. Bij diepgaand leren is sprake van interactie tussen het onderwerp en de eigen betekenisverlening. Deze interactie leidt tot een bepaald soort wijsheid (human understanding, 1997, p. 12).

Bij diepgaand leren word je specialist in één onderwerp. Je ontwikkelt je eigen expertise en eigen kennis. De volgende zes kenmerken van diepgaand leren dragen bij aan het leren van de mens:

1. Je leert hoe kennis werkt.
Je krijgt waardering voor de aard van kennis in het algemeen.
2. Plezier om te leren is belangrijk.
Diepgaand leren zorgt voor opwinding en spanning om kennis op te doen. Je leert wat je al weet en wat er over blijft om te weten te komen.
3. De verbeelding wordt gestimuleerd.
4. Er wordt gewerkt in projecten.
Deze projecten hebben een sociale functie en dragen bij aan het ethisch en democratisch leven.
5. Er vindt interactie plaats tussen het onderwerp van het project en de eigen zingeving.
Hierdoor ontstaat wijsheid en dit leidt tot nederigheid en bescheidenheid.
6. Hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat je heel weinig weet.
Nuchterheid en gematigdheid is een grote gave.

Wij gebruiken de theorie van Egan als basis van onze cursussen. Er wordt in dezelfde fasen van understanding gewerkt. De onderwerpen van de cursussen liggen vast. Wij werken met levensbeschouwelijke onderwerpen, dit doet Egan niet.
Een theoretische onderbouwing en verdere uitwerking van deze theorie is te vinden in de algemene handleiding van het werken met levensvragen voor hoogbegaafde kinderen. Deze is vanaf september te vinden in de webshop of u kunt contact met ons opnemen.