Producten aanvragen 0

Theorie van Dabrowski

en Piechowski


Bij het ontwikkelen van onze onderwijsmaterialen hebben we ons laten inspireren door de theorie van Dabrowski en Piechowski over hoogbegaafdheid. Zij hebben hoogbegaafdheid benaderd vanuit het ontwikkelingspotentieel van kinderen. Hoogbegaafdheid stijgt volgens deze visie uit boven intelligentie en IQ. Het ontwikkelingspotentieel is vast te stellen aan de hand van drie kenmerken: speciale talenten en vaardigheden, fysieke prikkelgevoeligheid en de wil om te groeien. 

 

Speciale talenten en vaardigheden

 

Speciale talenten en vaardigheden daar word je mee geboren. Vaak zijn dit de eerste zichtbare kenmerken van hoogbegaafdheid. Intelligentie valt hier ook onder.

In de cursussen werken de kinderen aan herkennen en erkennen van deze talenten en vaardigheden. Daarnaast kunnen ze deze inzetten bij de verwerkingen van de opdrachten in de lessen.


Hogeprikkelgevoeligheid

 

Een hoogbegaafde heeft minder stimulans nodig om een reactie op te roepen, hij is zeer stimuleerbaar. Dit wordt prikkelgevoeligheid genoemd. Dabrowski noemt vijf vormen van prikkelgevoeligheid die in meer of mindere mate naar voren kunnen komen:

Lichamelijke, zintuigelijke, intellectuele, verbeeldende en emotionele prikkelgevoeligheid.

Een (hoogbegaafd) mens kan op meerdere gebieden prikkelgevoelig zijn. De intellectuele, verbeeldende en emotionele prikkelgevoeligheid zijn kenmerkend voor hoogbegaafde mensen (Piechowski). De prikkelgevoeligheid is vanaf de geboorte aanwezig. Hoe hoger de prikkelgevoeligheid en op hoe meer gebieden aanwezig, des te meer problemen worden er in de omgeving ervaren.

De verschillende gebieden van prikkelgevoeligheid komen aan bod in onze onderwijsmaterialen. Er worden veel activiteiten gedaan waarin het lichaam gebruikt wordt, zoals spel en dans. Zintuigen zijn een belangrijk onderdeel in de lesactiviteiten voor de jongste kinderen. We spelen in op het intellect, de verbeelding en de emotie door diepgaand leren toe te passen en de onderwerpen van levensbeschouwelijke aard te maken.


De wil om te groeien

 

Een hoogbegaafde heeft het vermogen om te reflecteren op eigen gedrag en kan zichzelf daardoor ontwikkelen. Dit zijn processen waarbij je zelf kiest om je speciale talenten en vaardigheden en je hoge prikkelgevoeligheid te accepteren en te versterken, of te verwerpen en te beperken.

In onze introductiecursussen wordt gewerkt aan de acceptatie van de kenmerken van hoogbegaafdheid. In de cursussen over levensvragen wordt aan het einde van elke activiteit gereflecteerd op de les maar ook op het eigen gedrag. Hiermee wordt een beroep gedaan op de wil om te groeien.

 

Dabrowski ontwikkelde op dit gebied de zogenaamde ‘Positive Disinteration Theory’.

Een theoretische onderbouwing en verdere uitwerking van deze theorie is te vinden in de algemene handleiding van het werken met levensvragen voor hoogbegaafde kinderen. Deze is vanaf september te vinden in de webshop of u kunt contact met ons opnemen.