Producten aanvragen 0

Werken met levensvragen

 

Hieronder volgt een overzicht van de inhoud van de cursussen die we aanbieden. In elke fase staat een levensvraag centraal die in de lesactiviteiten terugkomt:

Cursus I Vragen naar de aard van de mens
De kinderen werken in deze cursus met de volgende levensvragen: Wie ben ik? Waarom verschillen mensen? Wat als ik een held ben? In fase 2 wordt gewerkt met de binaire oppositie goed - kwaad. In fase 3 staat het heldendom centraal en in fase 4 wordt er gewerkt met de onderzoeksvraag: Wat verstaan kinderen uit groep 7 en 8 op de basisschool onder een ‘goed mens’?

Beschikbaar: september 2017

Verdieping op cursus I Vragen naar de relatie met de ander
De kinderen werken in deze cursus met de volgende levensvragen: Wie is de ander? Waarom is iemand je vriend of vijand? Wat als de ander anders is? Wat is liefde? In fase 2 wordt gewerkt met symbolen. In fase 3 staat de liefde centraal en in fase 4 wordt er gewerkt met de onderzoeksvraag: Welke verschillen in vriendschap zijn er te onderscheiden tussen jongens en meisjes?

Beschikbaar: september 2017

Verdieping op cursus I Vragen naar de aard van ons handelen
In spelvorm gaan de kinderen werken met de volgende levensvragen: Wat doe je? Waarom doe je dat? Wat als je het niet goed doet? Wat is rechtvaardig? Wat is wijsheid?

Cursus II Vragen naar onze relatie met de natuur
De kinderen werken in deze cursus met de volgende levensvragen: Hoe ga je om met planten en dieren? Waarom gaat het leven niet altijd door? Wat als alles uitsterft? Hoe ontstaat leven? In fase 2 wordt gewerkt met de binaire oppositie leven – dood. In fase 3 komt het begrip ‘hoop’ aan bod.

Cursus III Vragen naar onze relatie met de tijd
Cursus IV Vragen naar de zin van het lijden