Producten aanvragen 0
Gebruiksvoorwaarden website
Deze website is aan u beschikbaar gesteld voor informatieve doeleinden. Door toegang tot en het gebruik van deze website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, kunt u geen gebruik maken van deze website.
Tenzij anders vermeld, is de website voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, ter beschikking stellen, doorgeven, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licenseren, afgeleide werken produceren, overdragen of verkopen van informatie, software, producten of diensten verkregen van de website. U mag voor eigen, niet-commercieel gebruik, gebruik maken van materiaal van de Website, in de vorm van weergeven, elektronisch kopiëren en hard copy printen, op voorwaarde dat u geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten wijzigt of verwijdert. Elk ander gebruik van materiaal van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijziging, herproductie, verspreiding, herpublicatie, weergave of doorgeven van de inhoud van deze website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is verboden.
Elk materiaal dat u downloadt, met inbegrip van maar niet beperkt tot software, bestanden, afbeeldingen, gegevens of enige andere inhoud, is eigendom van ons. Wij behouden het volledige eigendomsrecht op de materialen en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten.